مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/2  
سال چهارم / پرونده ی 21 : ویژه نامه لهستان
نقد.پژوهش  
والدمار اشويرژی / Waldemar Swierzy/ گروه گرته

متولد 1939 / طراح گرافيک، طراح گرافيک محيطي، تصوير

او در سال 1952 از دانشکده هنرهاي زيباي کراکوف فارغ التحصيل شد و در سال هاي 96-1965 استاد دانشگاه ملي پزنان بوده است. 1944 تا کنون استاد دانشکده هنرهاي زيباي پزنان است. او در سال هاي 97-1979 دبير بينال پوستر ورشو بود.
چهره با نوعي دفرماسيون خاص، معمولاً اصلي ترين عناصر ويژگي هاي او هستند که با نوعي از اجراي آزاد تصوير سازي شده اند. لکه هاي رنگ که به نظر ميرسد بر سطح کاغذ پاشيده شده اند و خطوط در هم تنيده و تاکيدات رنگ از نکات مهم آثار اوست. او براي رسيدن به شيوه فعلي اش تقريباً تمام راه هاي ممکن را در طراحي هايش تجربه کرده است و طيف وسيعي از گونه هاي مختلف طراحي در آثارش ديده مي شود.

جوايز مهم :
1959 جايزه بزرگ تولوز لوترک
1969 جايزه اول بين المللي سائو پائولو
1971 مدال طلا بينال بين اللملي پوستر ورشو، لهستان
1976 مدال طلا، بينال بين المللي پوستر ورشو.

1391/4/4