مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/2  
سال چهارم / پرونده ی 21 : ویژه نامه لهستان
اخبار  
برداشت / نمایشگاه هنرجویان مدرسه‌ی ویژه/ مدرسه ویژه

دوره‌ی خلاقیت در تبلیغات، تهمتن امینیان
گشایش: جمعه، 9 تیر 1391، ساعت 17 تا 20
بازدید تا 16 تیر 1391، ساعت 17 تا 20
گالری ویژه: خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه سوم، میدان سوم، شماره 5
تلفن و دورنگار : 5-88733674

1391/4/6