مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/2  
گالری  
بنیان ِ بدوی طراحانه / محسن عزیزیطبیعی ست که تمام ِ در ها و دیوارهای خانه ها نمی توانند طراح حرفه ای داشته باشند. بیشتر، الگو هایی وجود دارد که بر اساس آنها ست که سازه ساخته می شود. اما این الگو ها از کجا آمده و چه کسانی در آغاز کار آنها را طراحی کرده اند؟