مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/2  
گالری  
نوشته‌هایی که به خودشان اصرار دارند / فرنوش فارمربه در و دیوار شهر نگریستن همان خود را پیدا کردن، خود را نگریستن است در آیینه دنیایی که در آن روز را شب می‌کنم؛ نوشته‌هایی که به خودشان اصرار دارند و شکل‌هایی که تمامی ندارند. هرجا نگاه می‌کنم در این شهر، چیزی هست که آن‌را ببینم، نگاه کنم یا بخوانم. چیزهایی که می‌شوند سرگرمی‌های لحظه‌ای ذهن، حتی به اندازه چند ثانیه "اینستاگرام" بازی.