میلتون گلیزر در محدوده دیزاین مدرن (8940)
افسانه سه برادر؛ نگاهی به پوسترهای سیاسی برادران شیشه‌گران (2336)
همراه شو عزیز... طراحی های گرافیک سیاسی کورش شیشه گران (2317)
گرافیک استکبار ستیزی (2286)
زخم‌ نوشته‌های انقلابی (2209)
هنرِ در انقلاب/ انقلابِ در هنر (1391)
طراحی بر روی نشانه‌نوشته‌ی گرته، نوروز ۱۳۹۳ (1296)
گزارش تصویری شانزدهمین دوسالانه‌ی بین‌المللی GoldenBee روسیه (1243)
گرافیتی: نگارش انقلابی در شهر (بخش اول) (1240)
سیطره‌ی انقلاب و قطعیت (1175)