مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/2  

  نمایه

 

خادم سید ناصر 
خاكدان واحد 
خانجانزاده دامون 
خاکپاش سحر 
خدیوی مهین 
خرمک آرمان 
خضر سامان 
خلیلی سپهر 
خونساری مریم 
خیرخواه بهاره