مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/2  

  نمایه

 

سائول باس 
سپهر مسعود 
سپهر کیوان 
سخنوری یاسمن 
سرمست سپهر 
سعیدی پور فرشته 
سلطانی فرشاد 
سهرابی احسان 
سونولی لئوناردو 
سیاوش شهاب 
سیفی مهدی