مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/1  

  نمایه

 

شافعی فیروز 
شاهد امین 
شاهمیری آزاده 
شاهوردیانی تنی 
شجریان مژگان 
شریفی نگار 
شفیعی پور ساره 
شقاقی علی رییس 
شهسوار مهدی 
شکر خواه یونس 
شکیبا امیر 
شیخان مهرداد 
شیخانی رامین 
شیوا فرشيد 
شیوا قباد