مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/1/2  

  نمایه

 

کابلی خوانساری یدالله 
کارپسند شبنم 
کارگر الهام 
کاشانی ابراهیم 
کاشانی مجید 
کاشانی راد آرزو 
کاظمی مجید 
کتابدار محمد مهدی 
کریم زاده حسن 
کریمی مائده 
کریمیان نرگس 
کشکولی نیا مریم 
کهوند مریم 
کوپر کایل 
کیانی پور کتایون 
کیانیان رضا